Kenya Churches | GloryGate Church / Kisii - Nyamarambe Province


Nyamarambe Province
GloryGate Church / Kisii - Nyamarambe Province
Penuel Nyachwaya
Pastor

[Kenya Churches]

[International Churches | Index]


Glory Gate Ministries, Int'l